FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Super User

Super User

18-19 Nisan 2015 ISO 9001:2008 Kalite Yönetim

Perşembe, 24 Ekim 2013 18:20

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

18-27 Mart 2015 Tarımda Kadın Girişimciliğin

Perşembe, 24 Ekim 2013 18:00

Müşteri İlişkileri Ve Satış

13 Mart 2015 Müşteri İlişkileri & Satış 

Pazar, 15 Eylül 2013 16:53

Girişimcilik Eğitimi

 

  

15 Eylül 2013 Girişimcilik Eğitimi

Salı, 18 Haziran 2013 09:13

Proje Yönetimi Eğitimi

16 Haziran 2013 Proje Yönetimi Eğitimi

Pazar, 12 May 2013 16:54

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

09 OCAK 2014  İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri

Balıkesir Merkez Küçük

Çarşamba, 25 Nisan 2012 23:41

Hizmetlerimiz

 

 

                          Dış Ticaret             Endüstriyel Uygulamalar            Yönetim Sistemleri            Projelendirme            Eğitimler

Çarşamba, 25 Nisan 2012 23:10

Kurumsal

 

 

               Hakkımızda                Misyon ve Vizyon               Kalite Politikamız                 İnsan Kaynakları 

Çarşamba, 25 Nisan 2012 22:37

Duyuru

 

 

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI AKTİF DESTEKLERİ


TEKNİK DESTEK PROGRAMI

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) TR22 Düzey 2 Bölgesi’ndeki (Balıkesir ve Çanakkale) yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.

Programın öncelikli konu başlıkları;

  • Tarım, turizm ve yenilenebilir enerji alanında sahip olunan potansiyelin değerlendirilmesi
  • Beşeri sermayenin ve sosyal yaşamın geliştirilmesi 
  • Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması 

Olarak Belirlenmiştir.

 

PROGRAMIN GENEL KOŞULLARI

2013 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında her bir proje için verilebilecek azami destek miktarı 15.000 TL'dir. Programın uygulama süresi azami 1 Ay, teknik destek süresi 2 Hafta olarak belirlenmiştir. 

 

 

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) TR22 Düzey 2 Bölgesi’nin (Balıkesir ve Çanakkale) rekabet gücünü artıracak ve bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak fizibilite çalışmalarının ve kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarının gerçekleştirilmesi amacı ile 2013 Yılı Doğruda Faaliyet Desteği Programı'nı yürütmektedir.

Programın öncelikli konu başlıkları;

  • Ekonomik kalkınmaya katkı sağlamak üzere Bölgenin öne çıkan sektörlerine yönelik yapılacak kümelenme potansiyelinin belirlenmesi, araştırma, stratejik planlama, fizibilite çalışmaları ile iş gücü piyasasının mevcut durum tespiti ile sorunları çözmeye yönelik politika ve strateji önerileri içeren çalışmalar
  • Sosyal kalkınmaya katkı sağlamak üzere; yaşam kalitesi, dezavantajlı gruplar, doğal afetlerin olumsuz etkilerinin azaltılması gibi konularda potansiyel, mevcut durum veya sorun tespiti ile birlikte bunlara yönelik çözüm, politika, proje önerileri içeren çalışmalar
  • İstihdam, yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik yapıların kurulması amacıyla yapılacak fizibilite ve benzeri ön çalışmalar
  • Yenilenebilir enerji ve temiz üretim ile ilgili araştırma çalışmaları

Olarak belirlenmiştir.

 

PROGRAMIN GENEL KOŞULLARI 

2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında her bir proje için verilebilecek azami destek miktarı 75.000 TL’dir. Ayrıca faaliyetin toplam uygun maliyetinin en az %25’i en fazla %100’ü program kapsamında desteklenebilir. Faaliyet süresi en fazla 3 aydır.

 

SETSA Danışmanlık Hizmetleribu destek programının gerektirdiği tüm projelerde uzman kadrosuyla yanınızda.

 

 

................................................................................................................................................................................................................................

Salı, 04 Haziran 2013 09:01

Yeni Bir Sektör: İş Sağlığı

 

 

20 Nisan 2014 Yeni Bir Sektör: İş Sağlığı Eğitimi

Sayfa 1 / 6