FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest

 

EXIMBANK

 

Türk Eximbank; ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması ve girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ile yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence kazandırılması, yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat maksadına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesi amacı ile 21 Ağustos 1987 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 87/11914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

Ülke ekonomimiz için hayati önem taşıyan ihracatın ve ihracatçının desteklenmesi amacı ile Türk Eximbank’ın sunmuş olduğu destek;

  • Kısa vadeli ihracat kredileri
  • Orta-uzun vadeli ihracat kredileri
  • Döviz kazandırıcı hizmetler kapsamındaki krediler

Olmak üzere üç ana başlıkları altında sunulan 21 farklı krediden oluşmaktadır.

Siz de ihracat yapıyor ya da yapmayı düşünüyor ve bu kredilerden faydalanmak istiyorsanız bize ulaşın.