FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest

 

GMKA

 

Kalkınma Ajansları; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere oluşturulmuştur.

Balıkesir ve Çanakkale ilerini kapsayan faaliyet bölgesiyle Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), Bölgemizin sürdürülebilir kalkınması ve rekabet gücünün artırılması için nitelikli insan gücünü kullanarak ulusal ve uluslararası kaynakların etkili ve verimli bir şekilde değerlendirilmesi yoluyla bölgenin potansiyelini ortaya çıkarmak ve paydaşların kalkınma girişimlerini örgütlemek amacıyla çeşitli destek programları sunmaktadır.

Teknik ve Mali Destek Programları olarak iki ana başlığa ayrılan GMKA destekleri; ajansın stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda belirli dönemlerde aktif hale getirilmekte ve bölge halkı bu desteklerden yararlandırılmaktadır.

Siz de bu destek programlarından yararlanmak ve detaylı bilgi almak istiyorsanız duyurularımızı inceleyebilir, bize ulaşabilirsiniz.