FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest

 

TTGV

 

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) destek mekanizmalarını, ülkemizde Ar-Ge ve inovasyon bilincinin yaygınlaşmasına ve ulusal inovasyon sistemimizin gelişmesine katkıda bulunması hedefi doğrultusunda geliştirmiş ve Ağustos 2006 tarihinden itibaren destek yelpazesini genişletecek yeni destek mekanizmalarının başlatılmasına karar vermiştir. 

Bu destek mekanizmalarının oluşturulması aşamasında, üyesi olduğu ve Avrupa Birliği Komisyonu tarafından da kabul görmüş "Bilginin Ticarileştirilmesi" (VALORISATION of KNOWLEDGE) projesinin yaklaşımı model olarak alınmıştır.

TTGV aşağıdaki alanlarda destek sağlamaktadır:

 • Ar-Ge Proje Destekleri
  • Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği
  • Ticarileştirme Projeleri Desteği
  • İleri Teknoloji Projeleri Desteği
 • Çevre Proje Destekleri
  • Çevre Teknolojileri Desteği
  • Enerji Verimliliği Desteği
  • Yenilenebilir Enerji Desteği
 • Stratejik Odak Konuları Projeleri

Sizde bu konulardaki fikirlerinizi hayata geçirmek ve uygulamalarınızda TTGV desteklerinden yararlanmak istiyorsanız detaylı bilgi için bize ulaşın.