FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest

 

İTHALAT

 

İthalat; dışalım yani ticarete konu olacak malların üretildiği ülkelerden, ülkedeki alıcılar tarafından satın alınması ya da ithali serbest olan bir eşyanın ithalat ve gümrük mevzuatına göre ithalinin yapılması, bedelinin ise kambiyo mevzuatına göre transfer edilmesi işlemidir.          

SETSA Danışmanlık olarak biz; pazar araştırması, GTİP öğrenerek ithalata konu olan mala ilişkin uygulanacak gümrük prosedürleri, ödeme şekilleri ve ithalat sırasında gereken tüm evrak ve belgelerle ilgili bilgiyi sizlere sunuyoruz. Bu anlamda ithalat yapacak olan müşterilerimizi tam anlamıyla bilinçlendirerek ithalat sırasında harcadıkları emek, zaman ve maddi varlıkların minimize edilmesini sağlayıp, karlarının maksimizasyonuna katkıda bulunuyoruz.