FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest

 

FİZİBİLİTE ETÜDÜ HAZIRLAMA VE

YATIRIM PLANLAMA

 

Fizibilite; Projelerin teknik, ticari, finansal, ekonomik, sosyal ve kurumsal yapılabilirliklerini analiz eden kapsamlı bir çalışmadır.

Yatırım; Bir çıkar veya kazanç sağlamak için yapılan davranış. 

HEDEF

Katılımcıların yatırım planlama ve fizibilite etüdü hazırlama konularındaki becerilerinin geliştirilmesi. 

İÇERİK

  • Yatırım Nedir?

            I.  Yatırım Kavramı

           II.  Yatırım Türleri

  • Ön Yatırım Aşamasında

            I.   Fikrin Doğuşu

           II.   Olanak Etüdü

          III.   Ön Fizibilite Etüdü

          IV.   Fizibilite Etüdü

           V.   Değerlendirme

          VI.   Karar Verme

  • Yatırımın Gerçekleştirilmesi Aşamasında 

            I.  Yatırım Projesinin Kurulması

  • İşletme Aşamasında

            I.  İşletme Dönemi

KATILIMCI

Analitik düşünebilme, doğru karar alabilme, planlama ve koordinasyon gibi becerilerini geliştirmek isteyen herkes.

SÜRE

12 SAAT