FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest

 

 GİRİŞİMCİLİK, LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL

DAVRANIŞ BECERİLERİ EĞİTİMİ

 

Girişimci; müşterilerin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri üretebilmek için bütün üretim öğelerini satın alan, bunları en iyi koşullarda bir araya getirecek imkânı sağlayan, kar amacı güderek riski üzerine alan kişidir.

Lider; Örgütün amaçlarının gerçekleştirilmesi için insanları etkileyen, yönlendiren, örgütte eşgüdüm sağlayan kişidir.

Örgüt; Belirli amaçları gerçekleştirmek amacıyla kasıtlı olarak oluşturulmuş planlı birimler ve topluluklardır.

HEDEF

Katılımcıların girişimcilik, liderlik ve örgütsel davranış becerilerini geliştirerek fark yaratmaları hedeflenmektedir.

 

İÇERİK

  • Girişimciliğe Genel Bakış

           I.   Girişimcilik Nedir? Ne Değildir?
         II.   Kimdir Bu Girişimci?
        III.   Siz Girişimci misiniz?

  • Tarihte Girişimcilik 

          I.   Kimler Geldi Kimler Geçti

  • Lider mi? Yönetici mi?

          I.  Lider ve Yönetici Özellikleri

  • Liderlik Yaklaşımlar
  • Örgüt (Organizasyon) Olmak

              I.   Örgüt ve Örgüt Kültürü
         II.   Örgütsel Davranışlar

  • Örgüt Ve Lider

 

KATILIMCILAR

Farklı olmak, farkını ortaya çıkarmak ve iş hayatında bir adım önde olmak isteyen herkes.

 

SÜRE

12 SAAT