FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest

 

İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL EĞİTİMİ

 

İstatistiksel Proses Kontrol (İPK); işgücü, makine, donanım, malzeme ve yöntemlerin bileşiminden oluşan proseslerdeki değişkenliğin ölçülmesi ve irdelenmesi için istatistiksel tekniklerin uygulanmasıdır.

İPK'nın amacı hataları yakalayıp, hatalıları ayıklamak değil, hataları önlemektir.

 

HEDEF

Katılımcılara; proses verimliliğinin artırılması, problemlerin tespiti, iyileştirmelerin planlanıp uygulanması, kalitenin arttırılarak kalitesizlik maliyetlerinin önlenmesi gibi çeşitli konularda İstatistiksel Proses Kontrol tekniklerini etkin biçimde kullanım yetkinliğinin kazandırılması hedeflenmektedir.

 

İÇERİK

  • Kalite Sistemleri ve Kalite Kontrol Hakkında Temel Bilgiler
  • Temel istatistik bilgileri
  • Proses kavramı ve özellikleri
  • Değişkenlik ve ölçümü
  • İPK araçları

            I.  Histogram

           II.  Pareto analizi

          III.  Balık kılçığı (Ishikawa) diyagramı

          IV.  Beyin fırtınası

           V.  Saçılım diyagramı

  • Kontrol kartları
  • Yeterlilik analizleri
  • İyileştirmeler
  • Uygulama

 

KATILIMCILAR

Kalite, üretim ve teknik departmanda çalışan her kademedeki yöneticiler, mühendisler ve teknisyenler, kendini bu alanda geliştirmek isteyen tüm çalışanlar ile üniversite öğrencileri.

 

SÜRE

2 Gün