FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest

MALİYET YÖNETİMİ EĞİTİMİ

 

Maliyet; bir malın üretilebilmesi için gerekli olan girdilere yapılan ödemelerin toplamıdır.

Maliyet Yönetimi; işletmelerde gerçekleşen tüm maliyetlerin belirlenmesi, gerçekleştirilmesi, kontrol edilmesi ve en aza indirilmesinden oluşan bir döngüdür. Rekabet koşullarının güçleşmesi işletmelerin satış fiyatlarını istedikleri düzeye çıkarmalarını engellemekte bu da kar marjını olumsuz etkilemektedir. Günümüz rekabet koşullarında hem müşteri sadakati yaratmak hem de kar marjlarını artırmak isteyen firmalar maliyet yönetimi teknikleri ile maliyetlerini azaltmakta ve karlılıklarını artırmaktadırlar.

HEDEF

Katılımcılara; maliyet kavramı, maliyet hedeflerinin planlanması, maliyetlerin etkin şekilde gerçekleştirilmesi, minimum maliyete ulaşma gibi maliyet yönetimi tekniklerinin etkin biçimde kullanım yetkinliğinin kazandırılması hedeflenmektedir.

İÇERİK

  • Maliyet kavramı
  • Maliyet hedefleri
  • Planlama
  • Etkin maliyet
  • Faaliyet esaslı maliyetleme
  • Maliyetleri en aza indirme

               I.Yalın üretim araçları

              II.Kalite araçları

KATILIMCILAR

İşletme ortakları ve yöneticileri, girişimci adayları, sektör ayrımı gözetmeksizin her kademe çalışanlar ve üniversite öğrencileri.

SÜRE

2 Gün