FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest

OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

 

OHSAS 18001; İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır. Verilen belgenin adıdır.

HEDEF

OHSAS 18801 standardının tüm gerekliliklerinin işlenmesi ile katılımcıların; kendi kuruluşlarında OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi kurulumunu gerçekleştirebilecek ve devamlılığını sağlayabilecek yetkinliğin kazandırılması hedeflenmektedir. 

İÇERİK

  • İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Kavramlar
  • OHSAS 18801 Standardı

                  I.Kapsam

                 II.Atıf Yapılan Standartlar

                III.Terimler Ve Tarifler

                IV.İSG Yönetim Sistemi Şartları

                            i. Genel Şartlar

                           ii.İSG Politikası

                          iii.Planlama

                          iv.Uygulama Ve İşletme

                           v.Kontrol

                          vi.Yönetimin Gözden Geçirmesi

  • İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi Kurulumu

KATILIMCILAR

OHSAS 18801 belgesi almak isteyen kuruluşların yönetici ve çalışanları, belge sahibi kuruluşların yönetici ve çalışanları, iş sağlığı ve güvenliği konusunda kariyer yapmak isteyen tüm çalışanlar, mezunlar ve öğrenciler.

SÜRE

2 Gün