FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

 

Proje Döngüsü Yönetimi, proje tasarım kalitesini iyileştirmek, uygulama etkinliğini artırmak, sağlanacak faydayı garantilemek ve sürekliliğini gözetmek için kullanılan bir yöntemdir. Avrupa Birliğine göre proje finansmanında temel yapısal öğeler, projeyi yapan kuruluştan çok projenin hayata geçirilebilir olup olmadığına bağlıdır. Bu nedenle Türkiye –AB Katılım Öncesi Mali İşbirliği Süreci ile ülkemizde de Kalkınma Ajansları gibi kuruluşların fon sağladıkları projelerde aradıkları kriterlere Proje Döngüsü Yönetimi yaklaşımı ile ulaşılmaktadır.

HEDEF

Katılımcılara proje döngüsü yaklaşımı ile fikirlerini kaliteli, etkin, faydalı ve sürekliliği sağlanmış projelere dönüştürmeleri ve proje uygulamalarına yönelik beceri kazandırılması hedeflenmektedir.

İÇERİK

  • Proje Kavramı
  • Durum Analizi

                I. Sorun Analizi

               II. Hedef Analizi

              III.Strateji Analizi

              IV.Paydaş Analizi

  • Mantıksal Çerçeve Matrisi
  • Planlama

                I.Faaliyet Ve Zaman Planlaması

               II.Beklenen Etkiler

              III.Varsayımlar

              IV.Başarı Göstergeler

               V.Doğrulama Kaynakları

              VI.Kaynak Planlaması

  • Uygulama

KATILIMCILAR

Fikirlerini kaliteli, etkin, faydalı ve sürekliliği sağlanmış projelere dönüştürmek isteyen ve projeleri için çeşitli finansman kuruluşlardan fon sağlamak isteyen kamu ve özel sektörde kar amacı güden ya da gütmeyen tüm kuruluşların yönetici ve çalışanları ile konu ile ilgili uzmanlaşmak isteyen herkes.

SÜRE

4 Gün