FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest

 

ISO9001:2008 EĞİTİMİ

 

ISO9001; Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır. Verilen belgenin adıdır. ISO9001:2008: ISO 9001 standardı, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır. 2008 rakamı, bu revizyonun 2008 yılında yapılıp, yayınlandığını gösterir versiyon tarihidir.

 

HEDEF

ISO 9001 standardının tüm gerekliliklerinin işlenmesi ile katılımcıların; kendi kuruluşlarında ISO9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi kurulumunu gerçekleştirebilecek ve devamlılığını sağlayabilecek yetkinliğin kazandırılması hedeflenmektedir.

 

İÇERİK

  • Kalite Tanımı Ve Genel Kavramlar
  • Kalite Yönetim Sistemleri
  • ISO9001:2008 Standardı

                 I.    Kapsam
            II.    Atıf Yapılan Standartlar
           III.    Terimler Ve Tarifler
           IV.    Kalite Yönetim Sistemi
            V.    Yönetim Sorumluluğu
           VI.    Kaynak Yönetimi
          VII.    Ürün Gerçekleştirme
         VIII.    Ölçme Analiz Ve İyileştirme

  • Kalite Yönetim Sistemi Kurulumu

 

KATILIMCILAR

ISO9001 belgesi almak isteyen kuruluşların yönetici ve çalışanları, belge sahibi kuruluşların yönetici ve çalışanları, kalite konusunda kariyer yapmak isteyen tüm çalışanlar, mezunlar ve öğrenciler.

 

SÜRE

2 Gün