FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest

 

SÜREÇ YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRME

TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

 

Süreç; ‘Müşteri’ için bir değer oluşturmak üzere, bir grup girdiyi kullanarak, bunlardan çıktılar elde etmeyi amaçlayan, tekrarlanabilen, ölçülebilen, bir sahibi ve sorumluları olan, organizasyonel hiyerarşi gerektirmeyen, birimler arası, eylemler ve işlemler dizisidir.

Süreç Yönetimi; iş hayatında gerçekleştirdiğimiz tüm eylem ve işlemlerin süreç mantığı dahilinde tanımlanması, planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesidir.

 

HEDEF

Süreç yönetiminin tüm aşamalarının uygulamalı olarak işlenmesi ile katılımcıların; kendi kuruluşlarının süreçlerini; belirleyebilir, tasarlayabilir, yönetmek üzere sistem kurabilir düzeye gelmelerinin sağlanması hedeflenmektedir.

 

İÇERİK

  • "Süreç"i Tanıyalım

            I.   Süreç Nedir?

           II.   Süreç Haritaları

          III.   Süreç Türleri

          IV.   Süreç Akış Diyagramı

           V.   Süreç Etkileşim Şeması

  • Süreçleri Yönetmek - Süreçlerle Yönetmek

           I.   PUKÖ

           II.  Adım Adım Yönetim                

                  -Süreçleri Belirlemek

                      -Performans Ölçmek

                      -Süreç İyileştirme Teknikleri

KATILIMCILAR

Konu ile ilgili uzmanlar ve uzmanlaşmayı isteyen kişiler, ISO 9001 kalite yönetim sistemi uygulamak isteyen kuruluşların tüm kademe yöneticileri ve çalışanları ile üniversite öğrencileri.

 

SÜRE

12 SAAT