FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest

 

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMİ

 

Rekabetçi ortamda değişen koşullara uyum sağlamak ve kendini geliştirerek başarılı olmak isteyen firmaların; kalitenin sağlanması, sürdürülebilmesi, geliştirilmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanmasına yönelik planlı ve sistemli bir yaklaşım sağlayan etkin bir yönetim sistemidir.

Toplam Kalite Yönetimi tüm çalışanların, proseslerin, bütün üretim araçlarının ve ürünlerin bütünleşik halde ele alınarak; çeşitli yöntem ve teknikler kullanılması ile rekabet gücünün sağlıklı bir şekilde artırılabilmesine olanak sağlar.

 

HEDEF

Toplam Kalite Yönetimi anlayışının ve unsurlarının tanıtılması; sistematik bir yaklaşım ile bir kuruluşun örgütsel, teknik ve kültürel sistemlerinin TKY anlayışına göre nasıl dönüştürülebileceği ve TKY’nin uygulanması ile bir kuruluşun neler kazanacağının gösterilmesidir.

 

İÇERİK

  • Toplam Kalite Yönetimi’nin gelişimi ve tanımı
  • Kalite kavramı ve ölçüm sistemleri
  • Toplam Kalite Yönetimi’nde temel yaklaşımlar
  • Toplam Kalite Yönetimi’nin unsurları
  • Toplam Kalite Yönetimi'nde kullanılan yöntem ve teknikler
  • ISO, TSE, EFQM gibi kalite ile ilgili kavramlar
  • Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarında karşılaşılan güçlükler

 

KATILIMCILAR

Sektör farkı gözetmeksizin Kalite yaklaşımını firmasında uygulamak isteyen tüm kademe yöneticiler ve çalışanlar, yeni iş fırsatları arayanlar ve iş yaşamına fark katmak isteyen herkes.

 

SÜRE

1 Gün