FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest

 

UYGULAMALI PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ

 

Proje; bir konu etrafında düşüncenin yoğunlaştırılması, sorunun çözüme kavuşturulması için tüm ayrıntıların düşünülmesi ve uygulanacak yöntemlerin sistematik olarak belirlenmesi ve ortaya konulması çabasıdır.

Proje Yönetimi; bir projenin tanımlanması, tasarımlanması, hazırlanması, analizi, finansmanı, uygulanması ve değerlendirilmesi aşamalarından oluşan bir yönetim metodolojisidir.

 

HEDEF

Proje yönetimi konusunda derinlemesine bilgi sahibi olarak uzmanlaşmak isteyen katılımcılara proje yönetim süreçlerini, bilgi alanlarını, proje yönetim standartlarını, araç ve tekniklerini detaylarıyla aktarılması ve örnekler ile uygulanması hedeflenmektedir.

 

İÇERİK

  • Proje Ve Proje Yönetimi Nedir?
  • Kim İçin Proje?
  • Projeyi Yönetmek Ama Nasıl?

            I.   Entegrasyon Yönetimi

           II.   Kapsam Yönetimi

          III.   Zaman Yönetimi

          IV.   Maliyet Yönetimi

           V.   Risk Yönetimi

          VI.   İletişim Yönetimi

         VII.   İnsan Kaynakları Yönetimi

        VIII.   Kalite Yönetimi

          IX.    Tedarik Yönetimi

  • Vaka Çalışması/Workshop

 

KATILIMCILAR

Analitik düşünebilme, hızlı ve doğru karar alabilme, planlama ve koordinasyon, değişimi yönetebilme gibi becerilerinin geliştirerek başarılı projelere imza atmak isteyen herkes.

 

SÜRE

12 SAAT