FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest

 

FARK YARATMANIN BÜYÜSÜ

"YARATICILIK VE İNOVASYON TEKNİKLERİ"

 

 

Yaratıcılık; eski ve mevcut fikirlerin yeni yöntemlerle yeni yerlerde ya da yeni kombinasyonlar halinde kullanılmasıdır.

İnovasyon; ürünlerde, hizmetlerde ve süreçlerde katma değer yaratacak değişikliklerin ve yeniliklerin gerçekleştirilmesidir.

 

HEDEF

Yaratıcı düşünme süreçleri, inovasyon türleri, inovasyon örnekleri gibi konularda bilgi sahibi olarak katılımcıların yaratıcılık ve inovasyon becerilerinin geliştirilmesi.

 

İÇERİK

  • Isınma Turları

            I.   Yaratıcılık Nedir?

         II.   Benden Yaratıcı Fikir Çıkar Mı?

  • Nasıl  Yaratıcı Fikir Üretilir?

          I.   Yaratıcı Düşünme Teknikleri

         II.   Yaratıcılık Egzersizleri

  • İnovasyon Nedir? Nerede Olur?

          I.   İnovasyon ve Türleri

  • İnovasyon Süreci
  • İnovatif Örnekler

 

KATILIMCILAR

Yaratıcılık ve inovasyon becerilerini geliştirerek fark yaratmak isteyen herkes.

SÜRE

12 SAAT