FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest

 

FİNANS ve YATIRIM PLANLAMA

 

Finansal planlama, bir işletmenin; geleceğe yönelik hareket biçimini belirlemeye, politikalarını saptamaya ve gözden geçirmeye, işletmenin gelecekte ulaşmak istediği hedefe varmasına katkıda bulunan; işletmenin finansal yöntemiyle ilgili tüm plan ve tasarılarının belli programlar haline getirilerek, işletmenin faaliyeti planları ile birleştirilip uyumlaştırılması sürecidir.

Yatırım planlama; bir yatırım fikrinin ekonomik, teknik ve mali yönden incelenip işletmenin söz konusu yatırım ile ulaşmak istediği hedefe varmasının mümkün olup olmadığının analiz edilmesi sürecidir. Yatırım ve finans planları birbirleriyle ilişkili ve bir diğerinden bağımsız olarak düşünülemeyecek planlardır.

SETSA Danışmanlık olarak biz; müşterilerimizin finansal olanakları ve belirlediği hedefler doğrultusunda finansal planlarını hazırlıyor; yatırım fikirlerini tüm ekonomik, teknik ve mali detaylarıyla analiz ediyor ve sizin için en uygun yatırım planını oluşturuyoruz.

Yatırımlarınızın geleceğini şansa bırakmayın!