FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest

 

KALİTE

 

Kalite; klasik inanışa göre fazladan maliyet getiren bir kavramdır. Kalite çalışmaları daha çok son ürüne yönelir ve fazladan işçilik, fazladan işlem, fazladan enerji gibi birçok maliyete yol açar. Bu noktada dünyada “kalite” kavramına yeni bir anlam kazandıran W. Edwards DEMİNG’in sözleri hayli şaşırtıcı sayılabilir. Deming’e göre; “Kalitenin arttırılması, adam-saat ve makine-zaman ziyanını daha iyi ürün imalatına ve daha iyi hizmete dönüştürür. Bunun sonucu zincirleme tepkimedir, daha düşük maliyetler, daha rekabetçi bir konum, işyerinde daha mutlu insanlar ve iş, daha çok iş.” demektir.

SETSA Danışmanlık olarak biz; kalite ölçütlerinin tanımlanmasında, süreç tasarımlarına kalite anlayışının entegrasyonunda, yeterli ölçüm sistemlerinin oluşturulmasında, çalışanlarda kalite bilincinin yaygınlaştırılmasında ve oluşturulan kalite sisteminin sürekliliğinin sağlanmasında; kısacası ister üretim ister hizmet sistemi olsun kalite kaftanını baştan ayağa giydirmek konusunda sizlere çeşitli çözümler sunuyoruz.

Evet; modern ve bilimsel yöntemler kullanılarak oluşturulan kalite süreçleri maliyetlerinizin azalmasını ve müşteri memnuniyetinizin artmasını sağlar ve sizi rakiplerinizden farklı kılar.

Her zaman bir adım önde olmak için!