FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest

 

MALİYET ANALİZİ

 

Maliyet analizi; üretimi ve satışı yapılan mamul ve hizmetlere ilişkin maliyet unsurlarının saptanması, kısımlara ayrılması ve incelenmesi süreçlerinden oluşan ve kendine has teknikler ile gerçekleştirilen bir analizdir.

Maliyet analizi; firmaların, stok değerlemesi, kar/zarar hesaplaması, planlama, bütçeleme gibi birçok sürecinde temel veri kaynağı durumundadır. Ayrıca alma, kiralama, üretme, satma ve fiyatlama kararları konusunda kritik öneme sahiptir.

Günümüzde, sert piyasa koşulları firmalara, fiyat politikalarında esneklik şansı bırakmadığı için karlılığı arttırmanın tek yolu olarak maliyetlerin azaltılması yöntemi karşımıza çıkıyor.

SETSA Danışmanlık olarak biz; maliyetlerinizin analizinde ve kontrolünde sizlere uzman ve sürekli çözümler sunuyoruz. Siz de maliyetlerinizi azaltıp rekabet gücünüzü arttırmak istiyorsanız bize ulaşın.