FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest

 

ÜRETİM PLANLAMA

 

Üretim planlama; üretilecek ürünlerin ne miktarda ve ne zaman üretilmesi gerektiği, üretim kapasitesinin kullanımı ve kapasite ile çıktıların dengelenmesi konularını kapsamaktadır. Hangi ürünün ne zaman, ne miktarda ve nerelerde işlem görerek üretileceği bilgisi yapılan planlarda bulunmalıdır. Üretim planlamasının amacı üretim sürecinde yapılmakta olan faaliyetleri minimum maliyetle gerçekleştirerek ve zamanında üretim yaparak tüketici taleplerini karşılamaktır.

SETSA Danışmanlık olarak biz; yanlış ürünün üretimi, düzensiz üretim faaliyetleri, yetişmeyen siparişler, fazladan yapılan üretimin maliyeti, zamansız üretim ve depolama maliyetleri gibi yetersiz üretim planları ve kontrolünden kaynaklanan sorunlarınızda; talep tahminleri, bütünleşik üretim planlama, ana üretim programları (ERP), malzeme ihtiyaç planlaması (MRP) ve üretim çizelgeleme gibi yöntemlerle çözüm ortağınız oluyoruz.

Üretim ve satışlar arasındaki ilişkiler dikkate alındığında üretim planlama ve kontrolü; işletmenin arz ve talep ilişkilerini birleştiren ve dengeleyen faaliyetlerdir. Mevcut kaynaklarınızın etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak ve karlılığınızı arttırmak istiyorsanız bize ulaşın.