FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest

 

YALIN TEKNİKLER

 

Yalın Düşünce'de israf, bilinen anlamının ötesinde ürün ya da hizmetin kullanıcısına herhangi bir fayda sunmayan, müşterinin fazladan bedel ödemeyi kabul etmeyeceği her şeydir. Tasarımdan sevkiyata tüm ürün/hizmet yaratma aşamalarındaki her türlü israfın (hatalar, aşırı üretim, stoklar, beklemeler, gereksiz işler, gereksiz hareketler, gereksiz taşımalar) yok edilmesi ile maliyetlerin düşürülmesi, müşteri memnuniyetinin artırılması, piyasa koşullarına uyum esnekliğinin kazanılması, nakit akışının hızlandırılması dolayısı ile firma kârlılığının artırılması hedeflenir.

SETSA Danışmanlık olarak biz; sadece müşterinin istediği ürünleri, müşterinin istediği zamanda, daha az kaynak harcayarak üretebilmenizi ve müşteri için bir değer teşkil eden faaliyetlere odaklanabilmenizi sağlamak için kaizen felsefesi, 5S, smed, çekme sistemleri, kanban sistemleri, poka-yoke gibi yalın tekniklerin üretim/hizmet sistemlerinize entegrasyonunda çeşitli çözümler sunuyoruz.

Yalın tekniklerin uygulanmasıyla sistemdeki israflar sürekli olarak azaltılıp, kaynaklar daha fazla değer yaratmaya yönlendirildiğinde, sadece karlılığınız ve rekabet gücünüz artmaz, müşterilerinize daha uygun, daha kaliteli, daha ucuz ürün ve hizmetleri sunabilir, bu sayede firmanızın marka değerini de arttırabilirsiniz.

Her zaman “daha iyi” için!