FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest

 

ISO9001:2008 İÇ DENETİM HİZMETİ

 

ISO 9001:2008 8.2.2 İç tetkik maddesine göre;

“Kuruluş, kalite yönetim sisteminin;

a) Plânlanmış düzenlemelere (bkz. Madde 7.1), bu Standard’ın şartlarına ve kuruluş tarafından oluşturulan kalite yönetim sistemi şartlarına uyup uymadığını,

b) Etkin olarak uygulanıp uygulanmadığı ve sürekliliğinin sağlanıp sağlanmadığını

belirlemek için plânlanmış aralıklarla iç tetkikler gerçekleştirilmelidir.”

İç denetim olarak da adlandığımız bu faaliyetin uzmanlar tarafından gerçekleştirilmesi zorunludur.

Kuruluşun güçlü ve zayıf yönleri denetimler sonucunda objektif şekilde ortaya çıkar.

SETSA Danışmanlık Hizmetleri uzman kadrosuyla iç denetimlerinizi gerçekleştirir ve kuruluşunuzun iyileştirmeye açık yönlerinin gelişimi için modern ve gerçekçi yöntemler sunar.