FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest

 

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

 

ISO NEDİR?

ISO (International Organization For Standardization);  Uluslar arası Standartlar Kuruluşunun kısaltmasıdır. Uluslar arası standardizasyonu sağlamak amacıyla 23 Şubat 1947 tarihinde kurulmuştur. ISO 146 ülkeden ulusal standart kuruluşlarının katılımıyla; Uluslar arası ticareti arttırmak, tedarikçi ve müşteri arasındaki güveni oluşturmak amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

TSE, ISO’nun üyesi ve Türkiye’deki tek temsilcisidir.

ISO, belgelendirme şirketlerini yetkilendirme yetkisini üye ülkelerin akreditasyon kurullarına vermiştir. Türkiye’deki akreditasyon yetkisi de TÜRKAK'a verilmiştir.

 

ISO 9000/ISO 9001/ISO 9001:2008 NEDİR?

ISO 9000: Organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayınlanmış olan bir standartlar bütünüdür.

ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır. Verilen belgenin adıdır.

ISO 9001:2008: ISO 9001 standardı, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır. 2008 rakamı, bu revizyonun 2008 yılında yapılıp, yayınlandığını gösterir versiyon tarihidir (ISO 9001:2008 versiyonu).

 

ISO 9001’İN FAYDALARI NELERDİR?

 ·         Sektörden bağımsız olarak her tür kuruluşu kapsamı içine alır, özel ve kamu sektöründe her türlü kuruluş bu sistemden yararlanabilir.

 ·         Uluslararası standarda uygun çalıştığınızı belgeleyerek yeni iş olanakları kazanırsınız.

 ·         Etkin uygulama sayesinde müşteri şikayetinde azalma kaydedersiniz.

 ·         Ürün ve hizmetin kalitesini geliştirerek maliyetli hataları azaltırsınız.

 ·         Zaman ve malzeme kaybını azaltarak para kazanırsınız.

 ·         Üretim, planlama ve problem çözme çalışmalarının etkinliğini arttırabilirsiniz.

 ·         Çalışanların motivasyonunda ve firma içi iletişimde iyileşme sağlarsınız.

 

ISO 9000 NE DEĞİLDİR?

 ·         Kaliteyle ilgili tüm problemleri çözmez.

 ·         Neyin yapılacağını söyler, nasıl yapılacağını değil.

 ·         Mükemmellik değildir. (Etkin bir kalite yönetim sistemi için minimum şartları belirtir.)

 

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ YAKLAŞIMI

 ·         Müşterilerin ve diğer ilgili tarafların ihtiyaçlarını ve beklentilerini tayin etmeyi,

 ·         Kuruluşun kalite politika ve hedeflerini oluşturmayı,

 ·         Kalite hedeflerine ulaşmak için gerekli olan proses ve sorumlulukların tayinini,

 ·         Kalite hedeflerine ulaşmak için gerekli olan kaynakların belirlenmesini ve sağlanmasını,

 ·         Her prosesin etkinliğini ve verimliliğini ölçmek için metotların oluşturulmasını,

 ·         Bu metotların her prosesin etkinliğini ve verimliliğini ölçmek için uygulanmasını,

 ·         Uygunsuzlukları önlemek ve bunların sebeplerini yok etmek için araçların tayin edilmesini,

 ·         Mevcut kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi için bir prosesin oluşturulması ve uygulanmasını gerekli kılar.

 

ISO 9001 Kalite Belgesi, yalnızca bir belge değil aynı zamanda bütünleşik bir yönetim sistemidir ve bir yönetim sisteminin kurulması için sistem yaklaşımının geliştirilmesi şarttır.

 

SETSA Danışmanlık olarak biz Sistem Yaklaşımının gerekliliklerini aşağıdaki şekilde tanımlıyoruz. Sistem Yaklaşımı;

 ·         Titizlik ve dikkat gerektirir; ayrıntılar hayati önem taşıyabilir.

 ·         Büyük resme odaklanabilmeyi gerektirir; “sistem” farklı işlevlerdeki parçalardan oluşan bir “bütün”dür.

 ·         Yaratıcılık gerektirir; sorunlar ancak yaratıcı çözümler ile fırsatlara dönüşür.

 ·         Dinamizm gerektirir; durağanlık “sistem”lerin doğasına aykırıdır.

 ·         Gelişime açık olmayı gerektirir; sürekli iyileştirme ancak gelişimle mümkündür.

 ·         Bilgi gerektirir; bilgi her kilidin anahtarıdır.

 

Eğer siz de ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ni firmanıza entegre edip ISO 9001 Kalite Belgesi’ne sahip olmak ve sağladığı avantajlardan yararlanmak istiyorsanız bize ulaşın